Anna B. Serbeńska

Psycholożka, psychoterapeutka systemowa w trakcie szkolenia

 

Prowadzę konsultacje psychologiczne, psychoterapię indywidualną dorosłych i młodzieży, terapię par oraz terapię rodzin w kooterapii. Zapraszam osoby, które doświadczają kryzysu psychicznego, obniżonego nastroju, wzmożonego lęku oraz trudności w rozumieniu siebie. Czas terapii będzie czasem lepszego poznawania siebie i swoich emocji, rozumienia schematów, w jakie wpisani zostaliśmy w ciągu naszego życia oraz szukania alternatywnych rozwiązań i nowego języka, który pomaga nam lepiej się komunikować.

Oprócz psychoterapii, od kilku lat pracuje z dziećmi, młodzieżą i rodzicami, jako psycholog szkolny, oraz z seniorami w ramach współpracy z Federacją Organizacji Społecznych w Olsztynie. Swój staż psychoterapeutyczny odbywałam na oddziale Dziennym Rehabilitacji Psychiatrycznej dla Dorosłych oraz na Oddziale Zamkniętym Dzieci i Młodzieży w Wojewódzkim Zespole Leczenia Psychiatrycznego w Olsztynie.

Po ukończeniu studiów magisterskich w kierunku psychologia, oraz podjęciu 4-letniego kursu Systemowej Psychoterapii Rodzin w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie, uczestniczyłam dotychczas w dziesiątkach szkoleń, nieustannie uzupełniając moją wiedzę. Do najważniejszych należą:

– Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach 1 stopnia

– Kid’s Skills

– Kryzys w Kryzysie, czyli praca skoncentrowana na rozwiązaniach z cierpiącym nastolatkiem

– Dzieci, młodzież i rodzice w sytuacjach trudnych, stresujących o traumatycznych – interwencja kryzysowa

– Praca z nastolatkiem z niską samooceną

– Transpłciowość i niebinarność dzieci i młodzieży

– Jak być terapeutką LGBTQ+ friendly

– ACT dla nastolatków z zaburzeniami odżywiania: objawy jako metafora

– Strata i żałoba – jak wspierać osoby po śmierci bliskich? Szkolenie dla profesjonalistów

– Samouszkadzanie i zachowania autoagresywne u dzieci i młodzieży

– oraz liczne szkolenia z podejść Porozumienia bez Przemocy