Aneta Nowak

W Młodzieżowym Centrum Terapeutycznym Zakręt pracuję jako psycholog. Ukończyłam Uniwersytet SWPS kierunek: psychologia kliniczna i zdrowia. Posiadam również wykształcenie i doświadczenie z zakresu doradztwa zawodowego.  Kierunek i cel mojej pracy nastawiony jest szczególnie na akceptację tego jaki klient jest i co przeżywa,  uświadomienie schematów i mechanizmów poznawczych tkwiących w umyśle, nabycie umiejętności regulacji emocji, odkrywanie zasobów własnych, uświadamianie swojej autentyczności.