Oferta

psychoterapia/ terapia indywidualna dla młodzieży:

konsultacje/ porady dla rodziców i młodzieży

psychoterapia dla młodzieży

indywidualna terapia uzależnień

grupy terapeutyczne dla młodzieży:

Trening Umiejętności Społecznych (program)

Trening Zastępowania Agresji (program)

Trening Pewności Siebie 

trening organizacji nauki i zarządzania czasem

grupa diagnozująca 

grupa profilaktyczna/terapia uzależnień

grupa socjoterapeutyczna

warsztat rozwoju osobistego dla młodzieży z zespołem Aspergera 

muzykoterapia 

grupy wsparcia dla młodzieży:

grupa wsparcia dla młodzieży w sytuacji rozwodu rodziców 

grupa wsparcia dla młodzieży w żałobie

grupa wsparcia dla młodzieży LGBT+

grupy wsparcia dla rodziców:

grupa wsparcia dla rodziców młodzieży chorującej na depresję

grupa wsparcia dla rodziców młodzieży z zespołem Aspergera

grupa wsparcia dla rodziców przeżywających trudności wychowawcze

doradztwo zawodowe (program)

porady prawne:

porady prawne z zakresu prawa cywilnego i spadkowego

porady prawne z zakresu prawa rodzinnego: sprawy o rozwód i separację, alimenty, władza rodzicielska, kontakty z dziećmi