Cennik

pierwsze wizyta – 320 zł, 90 minut

psychoterapia indywidualna:

  • pierwsza wizyta 280 zł, 90 minut
  • kolejne 170 zł, 50 minut

indywidualna terapia z psychologiem:

  • pierwsza wizyta 280 zł, 90 minut
  • kolejne 150 zł, 50 minut

socjoterapia indywidualna 150 zł, 50 minut

indywidualne zajęcia terapeutyczno-rozwijające 150 zł, 50 minut

indywidualna psychoterapia uzależnień:

  • pierwsza wizyta 280 zł, 90 minut
  • kolejne 150 zł, 50 minut

indywidualna konsultacja u seksuologa 170 zł, 50 minut

Trening Umiejętności Społecznych

  • 90 zł jedno spotkanie (90 minut), cykl 12 spotkań

Aby dołączyć do grupy, należy odbyć kwalifikację w postaci pierwszej wizyty – konsultacji wspólnej dziecka z rodzicem. Ważne jest uzyskanie jak największej ilości informacji na temat konkretnych trudności i określenie celów pracy.

Trening Zastępowania Agresji

  • 90 zł jedno spotkanie (90 minut) lub płatność jednorazowa 1250 zł (cykl 15 spotkań)

Aby dołączyć do grupy, należy odbyć kwalifikację w postaci pierwszej wizyty – konsultacji wspólnej dziecka z rodzicem. Ważne jest uzyskanie jak największej ilości informacji na temat konkretnych trudności i określenie celów pracy.

porady prawne – 150 zł, 50 minut