Cennik

pierwsze wizyta – 320 zł, 90 minut

psychoterapia indywidualna:

  • pierwsza wizyta 280 zł, 90 minut
  • kolejne 170 zł, 50 minut

indywidualna terapia z psychologiem:

  • pierwsza wizyta 280 zł, 90 minut
  • kolejne 150 zł, 50 minut

socjoterapia indywidualna 150 zł, 50 minut

indywidualne zajęcia terapeutyczno-rozwijające 150 zł, 50 minut

indywidualna psychoterapia uzależnień:

  • pierwsza wizyta 280 zł, 90 minut
  • kolejne 150 zł, 50 minut

indywidualna konsultacja u seksuologa 170 zł, 50 minut

Trening Umiejętności Społecznych

  • 100 zł jedno spotkanie (90 minut), cykl 17 spotkań

Aby dołączyć do grupy, należy odbyć kwalifikację w postaci pierwszej wizyty – konsultacji wspólnej dziecka z rodzicem. Ważne jest uzyskanie jak największej ilości informacji na temat konkretnych trudności i określenie celów pracy.

Trening Zastępowania Agresji

  • 100 zł jedno spotkanie (90 minut) lub płatność jednorazowa 1250 zł (cykl 15 spotkań)

Aby dołączyć do grupy, należy odbyć kwalifikację w postaci pierwszej wizyty – konsultacji wspólnej dziecka z rodzicem. Ważne jest uzyskanie jak największej ilości informacji na temat konkretnych trudności i określenie celów pracy.

Doradztwo Zawodowe

  • 170 zł jedno spotkanie

Doradztwo zawodowe przeznaczone jest dla młodzieży, w wieku 14-18 lat, Klientów Młodzieżowego Centrum Terapeutycznego ZAKRĘT. Pełny cykl powinien obejmować co najmniej trzy spotkania, trwające łącznie minimalnie 4 godziny. Możliwe jest również odbycie jednorazowej konsultacji w oparciu o przeprowadzony wywiad. Przed spotkaniem w Centrum należy przesłać na adres e-mail: mct@mctzakret.com zaświadczenie o ocenach bieżących i śródrocznych/rocznych ucznia.

Porady prawne – 170 zł, 50 minut