Ania Szadkowska

Studia magisterskie na kierunku Psychologia Kliniczna i Zdrowia ukończyłam na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. W latach 2016-2018 ukończyłam 2-letnie studium w Instytucie Psychologii Procesu w Warszawie. Obecnie uczestniczę w 4-letnim kursie psychoterapii organizowanym przez Wrocławską Fundację Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii akredytowanym  przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i przygotowującym do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty PTP. W Młodzieżowym Centrum Terapeutycznym Zakręt prowadzę konsultacje psychologiczne dla młodzieży. Swoją pracę superwizuję u Jacka Olszewskiego, superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Prywatnie od 17 lat jestem w związku, mamy 3 córki.