Anna Kiedrowska

Z wykształcenia jestem terapeutą uzależnień w trakcie szkolenia w Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie, pedagogiem specjalnym oraz magistrem sztuki w zakresie sztuk plastycznych.

2021 roku ukończyłam trzyletnie szkolenie z muzykoterapii z elementami psychodramy. Dzięki temu mogę łączyć moje dwie pasje związane ze sztuką i terapią. Muzykoterapia daje nieograniczone możliwości w pracy z młodzieżą, zwłaszcza w sferze emocjonalnej. Jest kluczem, który otwiera niemal każde drzwi i pozwala dotrzeć do sedna problemu dużo szybciej niż za pomocą klasycznej psychoterapii.

Od siódmego do szesnastego roku życia uczęszczałam do Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w klasie wiolonczeli.

Zanim związałam się zawodowo z Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii 67 w Olsztynie i Młodzieżowym Centrum Terapeutycznym Zakręt, przez wiele lat pracowałam w pracowni konserwacji zabytków, co pozwoliło mi się realizować artystycznie.