Anna Kiedrowska

Od siódmego do szesnastego roku życia uczęszczałam do Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w klasie wiolonczeli. Z wykształcenia jestem magistrem sztuki w zakresie sztuk plastycznych oraz pedagogiem specjalnym. Oba kierunki ukończyłam na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. 

Zanim związałam się zawodowo z Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii 67 w Olsztynie, przez wiele lat pracowałam w pracowni konserwacji zabytków, co pozwoliło mi się realizować artystycznie. 

W 2021 roku ukończyłam trzyletnie szkolenie z muzykoterapii z elementami psychodramy. Dzięki temu mogę łączyć moje dwie pasje związane ze sztuką i terapią. Muzykoterapia daje nieograniczone możliwości w pracy z młodzieżą zwłaszcza w sferze emocjonalnej. Jest kluczem, który otwiera niemal każde drzwi i pozwala dotrzeć do sedna problemu dużo szybciej niż za pomocą klasycznej psychoterapii.