Anna Piskunowicz

Jestem pedagożką, ukończyłam pedagogikę resocjalizacyjną, mam również kwalifikacje do prowadzenia terapii pedagogicznej. 

Cały czas podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe kończąc kolejne studia podyplomowe oraz szkolenia, między innymi szkolenie I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, szkolenie z przeciwdziałania przemocy w rodzinie i problematyki wykorzystania seksualnego dzieci. 

Ukończyłam również Studium Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej.

Od wielu lat pracuję z młodzieżą i osobami dorosłymi. Doświadczenie w pracy pozwoliło mi odkryć, jak wielu jest pozytywnych dorosłych, którym zależy na dobru dzieci i młodzieży, którzy pomimo poważnych barier nie szczędzą wysiłków w działaniach na rzecz ich wychowania i profilaktyki.

Takie osoby poznałam również w Niepublicznym Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii 67 w Olsztynie, gdzie pracuję jako pedagożka.

Uwielbiam ludzi i dobry humor. W wolnym czasie czytam książki, podróżuję, słucham muzyki.