Diana Czerwińska

Jestem pedagogiem z wieloletnim doświadczeniem, oligofrenopedagogiem, nauczycielem z uprawnieniami do prowadzenia diagnozy i terapii pedagogicznej, trenerem TZA. Jestem nauczycielem dyplomowanym.

Od sześciu lat pracuję z dziećmi w Niepublicznym Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii 67 w Olsztynie, wcześniej w gimnazjum i w szkole podstawowej.  W swojej pracy od lat zajmuję się profilaktyką zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży. Prowadziłam również zajęcia profilaktyczne w jednostce wojskowej dla żołnierzy. 

Jeżdżę motocyklem.  W wolnym czasie lubię zajmować się wszelkimi formami hand made, szyję na maszynie ekologiczne torby i dekoracje do domu 😊