Grzegorz Ćwikliński

doradztwo zawodowe

Jestem rodowitym olsztynianinem, co napawa mnie dumą. Ukończyłem studia teologiczne na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Swoje doświadczenie akademickie zbierałem również na Fakultecie Teologicznym w Paderborn, Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Jestem nauczycielem i szkolnym doradcą zawodowym. Pasjonuje mnie dziedzictwo kulturowe i dzieje Warmii. Lubię wycieczki górskie i rowerowe oraz kuchnię włoską.