Hanna Dunajska

koordynator obsługi pacjentów

Jestem pedagogiem z wieloletnim doświadczeniem. Zajmowałam się rodzicielstwem zastępczym, współpracowałam z Towarzystwem Nasz Dom w realizacji nowatorskich projektów z obszaru opieki nad dzieckiem. Przez kilka lat koordynowałam organizację szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i pracowników socjalnych. Czytam jedną książkę tygodniowo, lubię długie spacery, teatr i kino.