Karol Patalon

Radca prawny Karol Patalon– absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gdańskim. W latach 2011-2013 odbywał aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie zakończoną złożonym egzaminem zawodowym z wynikiem pozytywnym i uzyskaniem wpisu na listę radców prawnych.

Prowadzi sprawy z zakresu prawa cywilnego (w tym spadkowego), rodzinnego, gospodarczego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Reprezentuje również Klientów w sporach z bankami w sprawach tzw. kredytów frankowych.  

Wpisany jest na listę mediatorów Sądu Okręgowego w Olsztynie.

Zakres usług

  • Prawo cywilne, w tym spadkowe:

– porady prawne z zakresu prawa cywilnego i spadkowego, 

– sporządzanie pism procesowych (pozwy, wnioski, apelacje, zażalenia itp.),

– sprawy odszkodowawcze,

– sprawy związane z zadłużeniem,

– stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, sprawy o zachowek,

  • Prawo rodzinne

– sprawy o rozwód i separację

– alimenty, władza rodzicielska, kontakty z dziećmi

– podział majątku wspólnego 

  • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

– udzielanie porad prawnych

– sporządzanie pism procesowych w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (pozwy, apelacje, zażalenia, odwołania od decyzji organów rentowych etc.)

  • Prawo administracyjne

– udzielanie porad prawnych

– sporządzanie pism w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym (podania, wnioski, odwołania, zażalenia, skargi etc.)