Maciej Błotniak

Dyrektor MCT Zakręt

Jestem pedagogiem ( specjalizacja: resocjalizacja), absolwentem Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Od 6 lat pełnię funkcję dyrektora administracyjnego NMOS 67 w Olsztynie. Wcześniej przez 10 lat zarządzałem zespołem handlowców.

Uprawiam jazdę na rowerze, biegam i żegluję.