Magdalena Skolimowska

Od 2017 roku pracuję jako psycholog. Studia magisterskie ukończyłam na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Sopocie.  

Obecnie uczestniczę w studiach podyplomowych realizowanych przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przygotowujących do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty.

Doświadczenie zdobywałam pracując z dorosłymi i rodzinami znajdującymi się w szeroko rozumianym kryzysie oraz z osobami z chorobami psychicznymi. Z młodzieżą pracuję w Niepublicznym Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii 67 w Olsztynie. 

Prowadzę psychoterapię dla młodzieży przejawiającej trudności natury psychologicznej i wychowawczej. Głównie koncertuję się na zaburzeniach nastroju oraz zachowania i emocji, które w znaczący sposób wpływają na relacje społeczne. Pracę poddaję superwizji. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.