Strona główna

O nas

Młodzieżowe Centrum Terapeutyczne „Zakręt” powstało w odpowiedzi na bieżące problemy młodzieży – spowodowane pandemią i długotrwałą izolacją, ale także zaniżoną samooceną, trudnościami w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi, używaniem substancji psychoaktywnych czy zaburzeniami odżywania. Psycholog, terapeuta uzależnień czy socjoterapeuta są w stanie skutecznie pomóc młodzieży w pokonaniu tych trudności. 

Takie problemy najlepiej jest przepracowywać w grupie – skuteczniej jest uczyć się współpracy, komunikowania czy wyznaczania granic w relacjach tylko w kontakcie z terapeutą 😊 Terapię grupową w Zakręcie prowadzą psycholog lub socjoterapeuta.

Współpracujemy ze specjalistkami, które na co dzień pracują w Niepublicznym Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii 67 w Olsztynie – socjoterapeutkami, muzykoterapeutką, psycholożkami, pedagożkami i terapeutką uzależnień. 

Proponujemy udział w grupach terapeutycznych i grupach wsparcia, ale również psychoterapię indywidualną, w zależności o potrzeb i wyniku diagnozy, przeprowadzanej przez nasze specjalistki.

Jak pracujemy?

Pracę rozpoczynamy od spotkania z Klientem i jego rodzicami. W trakcie rozmowy dwie specjalistki (psycholog i socjoterapeuta) doprecyzują trudności, określą cele do pracy i zaproponują udział w odpowiednich warsztatach lub terapii indywidualnej.

Grupy terapeutyczne liczą od 10 do 12 uczestników, tak aby stworzyć warunki do komfortowej i skutecznej pracy. Tematyka dopasowana jest do potrzeb młodzieży, a treści warsztatów bazują na autorskich programach terapeutów. Spotkania odbywają się raz w tygodniu i trwają około 12 tygodni lub dwa razy w tygodniu przez okres około 6 tygodni. Jedno spotkanie trwa 90 minut. 

Umożliwiamy też udział w grupach wsparcia – młodzieży i ich rodzicom. Uczestnicy dzieląc się swoim doświadczeniem, uczuciami i obawami, otrzymują wsparcie i pomoc od osób w podobnej sytuacji. Spotkania odbywają się raz w tygodniu i trwają 90 minut lub dłużej, w zależności od potrzeb danej grupy.

Rodzicom i opiekunom proponujemy „Szkołę dla rodziców”, znane i lubiane zajęcia, gdzie doskonalimy swoje umiejętności wychowawcze i uczymy się słuchać i mówić do swoich dzieci.